Luk menu

Børneliv med ADHD

Børnelivet med ADHD er udfordrende. Risikoen for nederlag, lav selvfølelse og tilstødende vanskeligheder er stor. Men med støtte og anerkendelse fra nærværende voksne, kan børnelivet med ADHD være lige så dejligt som alle andre.

At være barn med ADHD kan være svært

Børn med ADHD har en forstyrrelse i deres evne til opmærksomhed, som er en af vores basale kognitive funktioner. Forstyrrelsen påvirker de andre og mere avancerede funktioner, såsom sansebearbejdning, hukommelse, indlæring og tænkning. Børn med ADHD har dermed svært ved at tolke og forstå verden omkring dem, svært ved at fungere socialt og at gennemføre aktiviteter.

Dertil kommer, at barnets vanskeligheder i mødet med omgivelserne ofte kommer til udtryk i en adfærd, der kan virke irriterende og generende for voksne og børn i omgangskredsen. Barnet har ikke hørt, hvad der blev sagt, kan ikke vente, farer omkring, forstår ikke reglerne, overskrider andres grænser, afbryder, taler meget osv.

Børn med ADHD får ofte meget skældud

Hvis folk omkring dem ikke har den fornødne viden og forståelse for barnets vanskeligheder, oplever børnene i forlængelse af ovennævnte adfærd mange afvisninger, irettesættelser og skældud.

Barnets kognitive funktionsnedsættelse er ikke synlig på samme måde som en fysisk funktionsnedsættelse, og symptomerne på ADHD er ”almindelige”, forstået på den måde, at alle kender til uopmærksomhed og impulsiv adfærd, både hos mindre børn og hos større børn og voksne, når de er trætte eller uoplagte.

Derfor prøver mange voksne at tøjle barnets ADHD-symptomer med almindelig opdragelse, hvor barnet bliver bedt om at holde op med at være uopmærksomt eller uroligt. De voksne har måske ikke den fornødne forståelse for de kognitive vanskeligheder, og de mangler viden og værktøjer til at handle anderledes. Så barnet kommer måske igen og igen til kort i mødet med andre børn og voksne, når det er uopmærksomt, uroligt og impulsivt og ikke kan overskue og navigere i hverdagen, som det forventes af det.

De voksne omkring barnet med ADHD ser måske ikke barnets behov for hjælp, og de overser det faktum, at børn med ADHD som oftest udvikler sig langsommere end jævnaldrende. Beskeder a la ”Tag dig nu sammen” bliver måske noget, barnet hører igen og igen. Uden at kunne handle på det, selvom han eller hun gerne ville. For børn gør det godt – hvis de kan.

Børn gør det godt – hvis de kan

Børn med ADHD mærker udmærket, at de er anderledes og har sværere ved tingene end deres kammerater. De kan godt se, hvis de er til besvær hos folk omkring dem, og de er ubehageligt bevidste om, hvis de driver forældre og lærere til vanvid, gør de andre børn kede af det osv. Alle børn ønsker at gøre det godt og behage de voksne omkring dem. Alle børn ønsker at opføre sig pænt og have gode venner. Når tingene alligevel mislykkes, er det fordi noget går galt i forhold til barnets formåen. Derfor må de voksne hjælpe på bedste vis, så barnet ikke vokser op med et selvbillede af, at det skuffer andre, er et forkert og ”dårligt barn”, der ikke duer til noget.

For det slider selvfølgelig på barnets selvværd, hvis barnet ikke ”ses” og håndteres hensigtsmæssig. Og det giver barnets vigtige udviklingsopgaver med at skabe en positiv jeg-opfattelse og danne positive relationer vanskelige vilkår. Dermed stiger risikoen for, at barnet udvikler tillægsdiagnoser og andre sociale vanskeligheder.

Alle børn har som bekendt brug for omsorg, hjælp og støtte, bare fordi de er børn, og for børn med ADHD betyder det derfor et særligt stort behov for støtte og hjælp fra deres forældre og øvrige voksne. Det stiller selvsagt store krav til de voksnes evne til tålmodighed, vedholdenhed, tolerance, viden og indsigt – særligt for de forældre, der pga. den høje arvelighed selv kæmper med opmærksomhedsvanskeligheder. Men det hårde arbejde betaler sig i høj grad.

 

Tank op på barnets selvværd

Som forælder til et barn med ADHD må du først og fremmest væbne dig med tålmodighed og så ellers øse af din kærlighed til barnet. Det er et vedholdende og gentagende opdragelsesarbejde, som kan kræve mere af dig som forælder end det gør for forældre til børn uden ADHD. Du skal vælge dine kampe og tænke mere langsigtet. Sørg for hele tiden at have fokus på at minimere konflikter i hverdagen, mens du tanker op på barnets selvværdskonto. Så skal han eller hun nok lære en masse færdigheder på sigt og udvikle sig i en positiv retning. En af de beskyttende faktorer for børn med ADHD er netop, at forældrene og de professionelle har viden om ADHD, og at de er åbne og positive i deres tilgang til barnet og til netværket.

Prøv at se nærmere på kommunikationen til barnet. Almindelig mainstream opdragelse og ”fejlfinding” er nemlig ikke hensigtsmæssigt over for disse børn. Som voksen bør man derimod bruge sin energi på:

 • At være tydelig og klar i sine beskeder til barnet
 • Altid at beholde ansvaret for situationen og være anvisende i sin kommunikation
 • At afholde sig fra at skælde ud, bebrejde og irettesætte, når man vil korrigere en adfærd
 • At bruge en anvisende, positiv kommunikation, hvor man opmuntrer, anerkender og roser barnet hver dag

 

Dyrk barnets styrker og successer

Du kan altid begynde at vende en negativ udvikling for et barn ved at starte med at fokusere på de gode ting hos barnet. Dermed bliver det også automatisk nemmere at rose mere og skælde mindre ud. Så find ud af, hvad barnet er god til. Hvad kan andre lide ved ham/hende? Hvad går oftest godt for barnet? Det gælder her om at være på udkig efter barnets styrker og dyrke barnets successer – selv de mindste. Ros også gerne barnet bare for at være det barn, han eller hun er. Fx ”Det gør mig glad at se dig” eller ”Jeg er heldig, at jeg er blevet mor til dig”.

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør
 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig
 3. Du har sådan et godt hjerte
 4. Jeg elsker at være sammen med dig!
 5. Du arbejder så hårdt, og jeg kan se, det giver gode resultater
 6. Jeg ved, du er ked af det, og jeg tilgiver dig. Lad os begynde forfra
 7. Du er sådan en stor hjælp, hvad skulle jeg gøre uden dig
 8. Jeg er sikker på, du træffer den rigtige beslutning
 9. Du kan så mange forskellige ting, vi kan slet ikke undvære dig
 10. Du er sådan et dejligt barn
 11. Mor og far er stolte af vores dejlige pige
 12. Før vi spiser vores aftensmad, skal vi så ikke alle fortælle om en god ting, som skete i dag?

 

SØVNPROBLEMER FØLGER OFTE MED ADHD

 • Flere undersøgelser har vist, at mennesker med ADHD oftere end andre har søvnproblemer. 

 • Nogle har svært ved at falde i søvn pga. uro i kroppen eller tankemylder. Andre sover uroligt, vågner 
hyppigt og er derfor trætte om morgenen og uoplagte i løbet af dagen. 

 • Medicin mod ADHD kan give søvnproblemer. 

 • Når man både har ADHD og søvnproblemer, er man ekstra belastet, og det er derfor særlig vigtigt, at mennesker med ADHD tager søvnproblemer alvorligt og gør noget for at mindske dem. Et forskningsstudie: Quach JL et al: ”Bidirectional Associations Between Child Sleep Problems and Internalizing and Externalizing Difficulties From Preschool to Early Adolescence”. JAMA Pediatrics 2018. 


 • Børn, der sover dårligt i 4-5 års alderen, har større risiko for at få følelsesmæssige problemer senere i barndommen og i puberteten.
 • Forskere har fulgt næsten 5.000 australske børn fra de gik i børnehave til de blev 12-13 år gamle.
 • Forskerne fandt, at der var en sammenhæng mellem søvnproblemer og psykiske problemer hos børnene 
lige fra den første måling.
 • Det kan derfor være en fordel for børns psykiske trivsel, hvis man arbejder på at nedbringe søvnproblemer hos små børn.

 

Søvn & ADHD

Det er vigtigt at få nok søvn. Ligesom voksne der mangler søvn, bliver påvirket af det, bliver børn det også. Nogle bliver irritable, trætte eller hyperaktive af at mangle søvn.

 • Et forskningsstudie:
  Tarja Porkka-Heiskanen et al. Short sleep Duration and behavioral Symptoms of ADHD in Healthy 7- to 8-Year-Old Children. Pediatrics 2009 

 • 280 raske piger og drenge på 7-8 år deltog i studiet. 

 • De børn, som sov mindre end 7,7 timer om natten, havde flere symptomer på 
hyperaktivitet/impulsivitet og ADHD end de børn, som sov mere end 7,7 timer. 


Dette resultat fra studiet indikerer, at søvnunderskud kan medføre ADHD-symptomer hos raske børn. Dette betyder at det er en rigtig god idé at kigge på søvnvaner, hvis man skal hjælpe en person med ADHD til et mere tåleligt liv.

Det kan være en udfordring at få en person med ADHD til at falde i søvn. Derfor som skrevet i flere forskellige forskningsforsøg: Børn med ADHD får en bedre søvn hvis de får tilskud af magnesium, zink – hvilke er hjælpemolekyler, når vi skal danne søvnhormon.

Således er magnesium, zink og fiskeolie til b.la. at hjælpe søvnen på vej sammen med gode søvnvaner, for netop at få en lettere hverdag.