Luk menu
Sund i kroppen thumbnail

Kostvejledning til mennesker med udviklingsforstyrrelser

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE HVERDAGEN MERE OVERSKUELIG !

Som certificeret ADHD Sundhedsvejleder er jeg specialist i at vejlede børn, unge og voksne med ADHD og andre udviklingsforstyrrelser til en sundere og nemmere hverdag igennem kosten.

Hvorfor et billede af denne smukke isfugl…
Den er en af de mest eksotisk udseende danske ynglefugle med sin lysende, turkisblå overside, de grønblå vinger, den orangerøde underside og den hvide halsstribe.
Isfuglen lever primært af småfisk samt vandinsekter og forskellige krebsdyr, som den fanger ved at styrtdykke fra en udsigtspost over vandet. Den dykker med stor præcision og kan tage fisk på op til ca. 10 cm. i længden.
Isfuglen sidder og holder øje med kun den bedste af den bedste føde til sig selv eller sine unger. Når den fra sin udkigspost finder den helt rigtige føde, slår den til…
Budskabet med denne lille historie er selvfølgelig, at smukke fugle/mennesker kun bør vælge den bedste af den bedste føde til dem selv eller deres børn.

JEG TILBYDER RÅDGIVNING & KOSTVEJLEDNING OM
UDVIKLINGSFORSTYRRELSER
TIL BØRN OG VOKSNE.

Se kostvejledning som en uddannelse og investering i dit eget liv.

Der er en årsag til, at du sidder og læser med på vores hjemmeside. Måske har du allerede læst vores tekst ”kostens indflydelse på Udviklingsforstyrrelser” og har derigennem fået en indledende forståelse for kostens betydning.

Måske mangler du den rette hjælp til at få kosten til at hænge sammen med familien, hverdagen, hvad du kan/bør/skal spise og hvilke fødevarer du med fordel kan undgå.

Måske er du allerede i gang med ændrede kostvaner, kosttilskud, fysisk træning, mindre sukker, massage, terapi og måske kugledyner for at lette hverdagen med en udviklingsforstyrrelse.

Måske er I netop blevet diagnosticeret og det hele virker måske uoverskueligt. Hvad skal man vælge? Medicin eller et øget fokus på kostens betydning?

Enhver vil sig selv eller sit barn det bedste, og derfor er det selvfølgelig bedre at kunne minimere medicin hos mennesker med adfærdsforstyrrelser og kigge nærmere på kosten og kosttilskud. Da alle er forskellige skal alle vurderes individuelt. Er det en person med få vanskeligheder eller svære vanskelighede og evt. dobbeltdiagnoser.

Sammen med jer som familie finder vi frem til hvilken løsningsmodel vi skal vælge, alt efter hvor mange ressourcer og hvor meget overskud der er til at lade kosten arbejde positivt for diagnosen.
Vi arbejder med små skridt af gangen, hele tiden med udgangspunkt i hver enkelt. Små ting ændres gradvist.

På denne side vil du kunne læse et lille udpluk af hvordan et forløb kan foregå. Vi fortæller om de fokusområder der kan sættes ind på, hvis du, dit barn eller pårørende har en udviklingsforstyrrelse.
Der vil blive skrevet i et let forståeligt sprog, så alle har en mulighed for en simpel tilgang til at forstå og omlægge livsstil.

Du kan også læse mere om ”kostens indflydelse på Udviklingsforstyrrelser” hvis du klikker her.

Vi arbejder med følgende punkter for at hjælpe jer bedst muligt på vej:

Kost, motion, struktur og søvn er yderst brugbare værktøjer i forhold til personer der lider af en udviklingsforstyrrelse. Alt sammen noget vi i fællesskab får sat sammen til det der føles rigtigt for dig og dine.

Denne sammensætning giver:

 • En sund hjerne og krop
 • Mere ro og balance i hoved og krop
 • Overskud til skole, job og familie
 • Mindskede symptomer

Ønsker du at afprøve kostens betydning ift dit barns ADHD eller din egen eller pårørendes, er det vigtigt først og fremmest at booke en samtale, hvor vi klarlægger hvilke indsatsområder vi først og fremmest skal kigge på. Det kræver ændrede vaner og at indføre nye rutiner i hverdagen.

Ny kostsammensætning vil blive en stor del af jeres nye liv. Under punktet “kostens betydning for mennesker med udviklingsforstyrrelser” kan du læse mere.

Vi kommer med løsningsmodeller til at ændre kosten således, at der opstår gunstige virkninger.

Vi kalder det for Hjernemad

Pointen er her, at man godt kan bruge mad som en slags hjernemedicin, for man kan faktisk spise mad der påvirker hjernen så den fungerer bedre.

Vores ønske er om muligt, at mennesker med udviklingsforstyrrelser får mulighed for at leve et liv uden medicin og at sætte kostændring og kosttilskud i stedet eller evt kombinere det. Ikke alle vil have 100% gavn af ren kostændring. Dette afhænger igen af hver enkelts vanskeligheder.

Udviklingsforstyrrelser som OCD, Tourette, Autisme, Aspergers Syndrom er neuropsykologiske, hvilke har mange lighedspunkter med ADHD. Det kan være vanskeligt at adskille disse tilstande fra hinanden, da diagnoserne har mange ligheder.

Når man arbejder med kosten som behandling, er der ikke den store forskel på, hvordan man råder en person med ADHD og en med Aspergers.

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE HVERDAGEN MERE OVERSKUELIG!

Se kostvejledning som en uddannelse og investering i dit eget liv.

Et vejledningsforløb om kost kan se således ud:

 • Samtale bookes på 22660929- Her aftaler vi en dato for første møde.
 • Første samtale af 2 times varighed, hvor vi sammen danner os et billede af dig/pårørerende, vanskeligheder, styrker og plan for forløbet, samt jeres forventninger og ressourcer.
  I den første samtale skal I også udfylde et skema, som giver os et billede af dig som person.
 • Anden samtale, hvor du modtager en plan for dit kostomlægningsforløb. Denne plan tager udgangspunkt i de aftaler vi lavede på første møde. Du får en plan for jeres nye livsstil. Planen kan indeholde kostplan, oversigt over kosttilskud, alt efter hvad der er aftalt. Der er sat 2 timer af til dette møde.
  Der guides også i opskrifter, bøger, websider mv.
 • Tredje samtale ligger altid ca 1 måned efter anden samtale. Her snakker vi omkring hvordan det går, udfordringer, succeshistorier mv. Det er ved den tredje samtale vi også laver en plan for videre forløb. Der er sat 1 til halvanden time af til denne samtale.
 • Nogle beslutter sig for at tage imod en fjerde samtale, andre ønsker ny kostplan, nogle ønsker flere samtaler. Da vi alle er meget forskellige, kan man ikke lave 100% faste pakker. Men vi tager udgangspunkt i netop DIT behov hver gang og beslutter fra gang til gang, hvad næste step er.

PRISER:

Første samtale koster 1000 kr.
Anden samtale inkl. kostomlægningsplan koster 2000kr.
Tredje samtale koster 1000 kr.

Ved længere forløb kan der med fordel laves en samlet pakke fra starten og derved bliver det hele billigere.

Vi glæder os til at høre fra dig og hjælpe dig igennem din helt egen uddannelse og investering i dit eget liv – i livet med en udviklingsforstyrrelse.

Kontakt Iben Gryholt Finnmann Engsbye
ADHD sundhedsvejleder.
Tlf. 22660929
Mail: ig@sundikroppen.dk